Video sữa chữa cũ nhà đẹp & mới

Video sữa chữa nhà đẹp & mới hoàn thành tại 64 Nguyễn Tuân

Comments

comments

Dự án sữa chữa nhà đẹp

Tổng hợp các Bài viết về công trình sữa chữa thành nhà đẹp như sau:

Phần 1: Hiện trạng nhà trước khi sữa chữa nhà đẹp

Phần 2: Phương án thiết kế ngôi nhà sau khi sữa chữa

Phần 3: Thi công công trình

Phần 4: Công trình hoàn thiện và đi vào hoạt động

Comments

comments

Project Description

Share this

Serie tổng hợp các Bài viết về công trình sữa chữa thành nhà đẹp.

Project Details

Client Video sữa chữa cũ nhà đẹp & mới
Date January 29, 2016
Categories Cải tạo - sữa chữa, Nhà Phố
VISIT THE SITE

© 2015 Copyright by VietSpace. Thuộc bản quyền Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc & Xây Dựng Không Gian Việt

30Posts
0Comments